Nominering till Micke Österberg-fonden

 i Klubben

Mikael Österberg Minnesfond31 Oktober vill vi ha in förslag på nominering till Micke
Österberg-fonden.
Saxat från hemsidan:
Styrelsen ska årligen utse den medlem som under det gångna
verksamhetsåret utvecklat ungdomsvolleybollen eller på annat sätt bidragit till
klubbens verksamhet.”
Se till att ditt förslag kommer fram, kolla hemsidan för
nomineringskriterier! Skicka till
ordforande@kalmarvolley.se

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.