Beachvolley på Långviken 2015

 i Beachvolley

Det drar ihop sig till beachsäsong på Långviken 2015 och det är inte mycket som är sig likt, varken på planerna eller i organisationen kring Långviken. Som ni vet så pågår en stor ombyggnad på Långviken och det kommer ge oss enorma möjligheter att utveckla beachvolleybollen i Kalmar under de närmaste åren.
För att göra detta så behöver vi en organisation som ansvarar och tar hand om de praktiska delarna som att sköta anläggningen, ordna tävlingar, kommunicera med skolorna och inte minst motivera spelare att tävla för Kalmar. Vi behöver även kommunicera med potentiella sponsorer för att få de ekonomiska förutsättningar som krävs för att driva beachvolleybollen på Långviken framåt.
Därför har jag i år tänkt mig ett lite annorlunda upplägg på organisationen. Vi kommer snarast att bilda mindre arbetsgrupper inom ovanstående områden. Dessa kommer att träffas, planera och genomföra de projekt som beskrivs nedan. Varje arbetsgrupp kommer ha en gruppledare som tillsammans med de andra gruppledarna och beachansvarig styrelseledamot bildar beachgruppen anno 2015.
Nu vill jag veta om och framför allt hur DU är intresserad av att delta i detta arbete? Läs igenom de preliminära beskrivningarna av arbetsgrupperna nedan och följ sedan den här länken för att anmäla ditt intresse. Självklart går det bra att delta i flera grupper samtidigt om man så önskar.

Eventgruppen

Eventgruppen ansvarar för alla tävlingar och aktiviteter som klubben anordnar på Långviken t.ex. nationella tävlingar (t.ex. openturnering eller challengerturnering), onsdagsturneringar, Tåfrosten, företagsturneringar och vänskapsturneringar med andra föreningar. Eventgruppen planerar och organiserar även samkväm som grillkvällar, avslutningsfest och liknande aktiviteter. Tillsammans med skolgruppen kan man ordna skol-DM i beachvolleyboll eller turnering mellan skolorna. Detta är bara förslag och inget som måste genomföras men det faller på eventgruppen att planera och organisera liknande evenemang. Till event behövs såväl tävlingsledare som funktionärer och att rekrytera eller agera sådan faller på eventgruppen.

Tränargruppen

Tränargruppen ansvarar för att planera, samordna och genomföra klubbens träningsgrupper samt att organisera klubbens övriga träningstider och kommunicera dessa till medlemmarna. Tränargruppen arbetar t.ex. tillsammans med spelarrådet när det gäller att organisera tävlingsträningar.

Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen ansvarar för underhåll av arenan samt samarbetar med sponsorgruppen angående platser för läpliga sponsorplatser. Anläggningsgruppen organiserar och kommunicerar arbetsdagar och liknande till klubbens medlemmar. Anläggningsgruppen ansvarar också för att ta fram en plan för löpande underhåll av arenan.

Spelarråd

Spelarrådet består av aktiva tävlingsspelare och representanter från både herr-, dam- och ev. ungdomslag är välkomna. Spelarrådet framför spelarnas önskemål och samordnar resor till och från tävlinga, håller koll på lämpliga tävlingar som klubbens lag kan tänkas delta i.

Skolgruppen

Skolgruppen arbetar mot skolor som vill spela bechvolley, målsättningen är att rekrytera nya medlemmar och spelare från skolorna. Skolgruppen ansvarar för att kommunikation med skolor och idrottslärare sköts på bästa möjliga sätt. Skolgruppen ansvarar även för att aktuellt material att kommunicera till skolor och idrottslärare finns t.ex. infoblad om klubben och träningsgrupper samt planscher för anslagstavlor.

Veckoansvariggruppen

Veckoansvariggruppen består av de som ska vara veckoansvariga under sommaren och de ansvarar bl.a. för att hjälpa medlemmar med bokningssystemet och hålla veckans onsdagsturnering enligt anvisning från eventgruppen. Vid behov ansvarar även veckoansvariga för att organisera nedtagning eller uppsättning av volleybollnät.

Sponsorgruppen

Sponsorgruppen arbetar med att ta fram, underhålla och kommunicera med klubbens beachsponsorer. Sponsorgruppen säkerställer även att det finns material att presentera för klubbens bechsponsorer samt att detta är uppdaterat med gällande priser. Sponsorgruppen samarbetar med eventgruppen för specifika eventsponsorer, anläggningsgruppen för arenasponsring samt Lilla reklamstugan för framtagande av visuellt material.

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.