Justerad åldersindelning i barn- och ungdomsgrupper

 i Ungdom

 

Vår barn- och ungdomsverksamhet har på ett fantastiskt sätt vuxit och utvecklats de senaste åren, och vi lär och utvecklas med den. Denna säsong gör vi en justering vad gäller de preliminära åldersindelningarna för våra träningsgrupper. Följande indelningar gäller:

Yngsta gruppen: 7 – 9 år
Mellangruppen: 10 – 13 år
Äldsta gruppen: 14 – 17 år

Observera att åldersgränserna är ungefärliga och att indelning i grupperna också görs efter spelnivå. Detta innebär att en spelare som är yngre än den lägst satta gränsen i en äldre grupp, kan bjudas in att träna med denna grupp om hon eller han bedöms ha en nivå på sitt spel som fungerar för träning i den äldre gruppen. Det innebär också att en spelare som är äldre än den högst satta gränsen i en yngre grupp, kan bjudas in att träna med den yngre gruppen tills den spelnivå som krävs för träning i en äldre grupp har uppnåtts.

Indelning i grupperna beslutas inför säsongen av tränargruppen gemensamt, och utvärderas löpande.

Med önskan om en riktigt fin volleybollsäsong!

Tränargruppen barn och ungdom

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.