KVBs riskbedömning och åtgärder

 i Volleyboll

KVBKs riskbedömning och åtgärder för att minska smittspridning i samband med träningar under hösten 2020.

 

Riskfaktor Ja Nej Riskreducerande åtgärder
Stort antal deltagande Ja, delvis.   De största träningsgrupperna har delats upp i flera mindre, vilka tränar vid olika tider.

Samtliga deltagare informeras om förutsättningar för träning under rådande omständigheter, och ombeds ta ansvar för att följa dessa.

Internationellt deltagande Nej.
Deltagare med samhällsviktiga arbeten Ja, delvis. Alla som tränar uppmanas att ha en dialog med sina arbetsgivare kring om de anser träningarna vara för riskabla att delta på.
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)

 

Ja, möjligt Personer i riskgrupper uppmanas att inte träna.
Inomhusevenemang

 

 

Ja. Personer som inte tränar får inte vistas i lokalen under träningen utan hämta och lämna utanför sporthallen. Även de som väntar på att börja träna gör detta utanför lokalen.

Alla byter om och duschar hemma istället för i lokalen.

Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)

 

Ja. Alla använder egna vattenflaskor. Visselpipor tvättas efter användning.

Vi peppar varandra på kreativa, distanserade sätt istället för handklapp och fysisk kontakt. Tränare utesluter träningsmoment som kräver nära kontakt.

 

Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning) Ja. Tränare ansvarar för att alla som tränar tvättar eller spritar händerna direkt innan och efter träning.

 

Klubben tar med handtvål och handsprit till samtliga träningar.

Antalet toaletter är inte tillräckliga

 

Nej.
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang Nej.

 

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.