Mikael Österberg Minnesfond

Mikael Österbergs minnesfond Kalmar Volleybollklubb

Till minne av Mikael Österberg som avled i cancer 2011-09-19 har en minnesfond skapats med hjälp av donationer från anhöriga och vänner till Mikael.

 Mikael var under stora delar av -80, -90 och 2000 talet en del av klubbens verksamhet dels som spelare i herrlaget men även som aktiv inom Beach volleybollen och Böda Beach volley. Mikael var en mycket omtyckt person i Kalmar VBK. I förenings-gemenskapen fann han både hustrun Annelie och många av de vänner som stått honom nära hela livet. Saknaden efter den omtänksamme tvåmeterscentern Micke är lika stor som människan Micke var i verkliga livet.

Fondens syfte är att stimulera förenings- och ungdomsarbete inom Kalmar Volleybollklubbs verksamhet.

Styrelsen ska årligen utse den medlem som under det gångna verksamhetsåret utvecklat ungdomsvolleybollen eller på annat sätt bidragit till klubbens verksamhet.

 Följande kriterier ska utgöra bedömningsgrund:

  • engagemang i något av klubbens ungdomslag
  • egen utveckling som ledare
  • ett glatt och entusiasmerande ledarskap
  • annan viktig insats i klubbens verksamhet

Stipendiet på  2000 kronor ska delas ut i samband med ordinarie årsmöte. Beslut om vem som tilldelas stipendiet och eventuell uppräkning av det årliga beloppet ska protokollföras vid ordinarie styrelsemöte innan årsmötet. Stipendiet får användas på valfritt sätt av den som fått det sig tilldelat.

Kontakta oss

Ingen är här just nu, men skicka gärna ett meddelande.