Ersättningar 

Ersättningar 2023/2024

Det finns en del ersättningar i klubben som våra medlemmar kan söka och ta del av. För att erhålla ersättningar kontaktar man klubbens ekonomiansvarig via Ekonomi@kalmarvolley.se

Milersättning

Milersättning har tagits bort.

Årsmötet beslutade att ta bort milersättningen. Nu är det upp till varje lag eller träningsgrupp att dela på resekostnaderna inom sin respektive grupp.


Styrelsen ser över möjligheterna att ersätta resekostnaderna för de ungdomar som åker på matcher.

Tränare

I många fall görs enskilda och specifika överenskommelser mellan tränare och styrelse. I grunden ugår vi från dessa ersättningar


Träningar:

  • Huvudtränare: 100 SEK/träning
  • Hjälptränare: 30 SEK/träning


Matcher & sammandrag:

  • Heldag: 600 SEK/träning
  • Halvdag: 300 SEK/träning


Styrelsen

Styrelsen får inga specifika ersättningar eller arvoden för att sitta i styrelsen.


För arbete som görs med styrelsen, får samtliga styrelsemedlemmar gratis träningsavgift och beachavgift.

Tävlingar

Det finns möjlighet att få ersättning om man hjälper till med förberedelser i större tävlingar. 


Challenger: 400 SEK

Swedish beach Tour

Projektgruppen för Swedish beach tour ersätts med totalt 12 000 SEK för arbetet. 


Hur fördelningen inom projektgruppen görs, bestäms internt i projektgruppen.